Lexikalischer Kalender – 07.01.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

das Hospiz, -es, -e – hospicjum

DUDEN: Einrichtung zur Pflege und Betreuung Sterbender

Die Stadtverwaltung sieht ein, dass auf dem Gebiet der Palliativmedizin immer noch Nachholbedarf besteht und hat vor, noch in diesem Jahr ein neues und modern ausgestattetes Hospiz bauen zu lassen.

Urząd miasta rozumie, że w obszarze medycyny paliatywnej ciągle jest jeszcze wiele do poprawienia i zamierza jeszcze w tym roku zlecić budowę nowocześnie wyposażonego hospicjum.

 

 

es auf jemanden abgesehen haben (er hat – hatte – hat gehabt) – uwziąć się na kogoś

DUDEN: jemanden fortgesetzt schikanieren

Der Abteilungsleiter hat es auf sie abgesehen und versucht sie ständig vor anderen Mitarbeitern lächerlich zu machen.

Kierownik działu uwziął się na nią i ciągle próbuje ją ośmieszyć przed innymi pracownikami.

 

 

jemanden beim Namen kennen (er kennt – kannte – hat gekannt) – znać kogoś po imieniu

Dies ist ein sehr kleines Stadtviertel, in dem sich fast alle Bewohner beim Namen kennen.

To jest bardzo mała dzielnica, w której prawie wszyscy mieszkańcy znają się po imieniu.

 

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch.

 


O autorach

Opublikowano: 06.01.2016