Lexikalischer Kalender – 02.09.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

ein|wenden – zarzucać

DUDEN: als Einwand gegen jemanden, etwas vorbringen

 

 

Das neu auf den Markt gebrachte Handy wird als bahnbrechende Technologie vorgestellt. Viele wenden aber ein, dass es gar keine Neuheit ist.
Nowowprowadzona na rynek komórka jest prezentowana jako technologia przełomowa. Wielu zarzuca jednak, że to zupełnie nie jest nowość.

 

 


O autorach

Opublikowano: 02.09.2018