Lexikalischer Kalender – 03.09.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

in Frage stellen – kwestionować

DUDEN: etwas gefährden, ungewiss, unsicher machen; etwas anzweifeln

 

 

Ob das Buch des Autors auf wirklichen Ereignissen basiert, wurde mehrmals in Frage gestellt.
To, czy autor opierał się w swojej książce na prawdziwych wydarzeniach, zostało wielokrotnie zakwestionowane.

 

 


O autorach

Opublikowano: 03.09.2018