Lexikalischer Kalender – 08.01.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

sinister – ponury, złowieszczy

DUDEN: (bildungssprachlich) düster, zwielichtig; unheilvoll

Area 51 gilt im Grunde genommen als sinistres Reich der Weltverschwörung gegen alles, was menschlich und gut ist.

Area 51 uchodzi w gruncie rzeczy za ponurą krainę światowego spisku przeciw wszystkiemu, co ludzkie i dobre.

 

 

das Betriebssystem, -s, -e – system operacyjny

DUDEN: System von Programmen für die Steuerung und Überwachung einer Datenverarbeitungsanlage

Das bekannte und populärste Betriebssystem namens Windows kann sehr leicht gehackt werden, wenn man einfach einen präparierten Datenträger in den USB-Port einstöpselt.

Znany i najpopularniejszy system operacyjny o nazwie Windows może zostać łatwo zhakowany, jeśli po prostu wetknie się spreparowany nośnik danych do portu USB.

 

 

um den heißen Brei herum|reden (er redet herum – redete herum – hat herumgeredet) – owijać w bawełnę

Hör auf um den heißen Brei herumzureden und gib endlich zu, dass du ein linksradikales Schwein bist.

Przestań owijać w bawełnę i przyznaj w końcu, że jesteś lewacką świnią.

 

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch.

 


O autorach

Opublikowano: 08.01.2016