Lexikalischer Kalender – 25.09.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

scharf darauf sein, etwas zu tun – być ogarniętym obsesją zrobienia czegoś

DUDEN: -

 

 

Er ist scharf darauf, gefährliche Orte wie Vulkankrater zu besuchen.
On jest ogarnięty obsesją odwiedzania niebezpiecznych miejsc, jak np. kraterów wulkanicznych.

 

 


O autorach

Opublikowano: 25.09.2018