Lexikalischer Kalender – 22.12.2015

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

1. Stöckchen holen* – aportować (dosł. przynosić patyczek)

* holte - hat geholt; Synonym: apportieren

 

 

 

Mein Hund kann schon Männchen machen und Stöckchen holen.
Mój pies umie już służyć i aportować.


2. das Auflaufkind, -es, -er – dziecko z tzw. dziecięcej eskorty piłkarskiej

 

 

Es gibt schon ein paar bekannte Fußballer, deren Karriere als Auflaufkind angefangen hat.
Jest już kilku znanych piłkarzy, których kariera zaczęła się od bycia członkiem piłkarskiej eskorty dziecięcej.

 


3. nichtsdestotrotz* – mimo tego, mimo to, niemniej (jednak)

* umgangssprachlich (Synonyme: trotzdem, dennoch, nichtsdestoweniger)

 

 

Katzen sind niedliche Tiere, nichtsdestotrotz können auch sie manchmal gefährlich werden.
Koty są mileńkimi zwierzętami, niemniej również i one mogą być czasem niebezpieczne.

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – erstes Jahr.


O autorach

Opublikowano: 21.12.2015