Lexikalischer Kalender – 27.10.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

erlangen – zdobywać, uzyskiwać

DUDEN: erreichen, gewinnen; [nach eifrigem Bemühen] bekommen

 

 

Dank des Preises, der ihr verliehen worden war, erlangte sie große Berühmtheit. Die Berühmtheit, die sie nie wollte.
Dzięki nagrodzie, którą jej przyznano, zdobyła wielką sławę. Sławę, której nigdy nie chciała.

 

 


O autorach

Opublikowano: 27.10.2018