Lexikalischer Kalender – 06.11.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

vor Scham vergehen – umierać ze wstydu

DUDEN:  -

 

 

Nachdem er dreizehnmal die Führerscheinprüfung nicht bestanden hatte, verging er vor Scham.
Gdy trzynastokrotnie nie zdał egzaminu na prawo jazdy, umierał ze wstydu.

 

 


O autorach

Opublikowano: 06.11.2018