Lexikalischer Kalender – 12.01.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

die Kieselalgen (Plural) – okrzemki

DUDEN: mikroskopisch kleine, einzellige Alge mit einem Panzer aus Kieselsäure

Die Kieselalgen gehören zu den faszinierendsten Lebewesen, die man unter dem Mikroskop beobachten kann, weil ihre siliziumhaltigen Strukturen oft wie hochtechnisierte außerirdische Bauwerke oder bizarre Raumschiffe aussehen.

Okrzemki należą do najbardziej fascynujących istot żywych, które można obserwować pod mikroskopem, ponieważ/gdyż ich zawierające krzem struktury wyglądają jak pozaziemskie budowle o wysokim stopniu zaawansowania technicznego lub (jak) dziwaczne statki kosmiczne.

 

 

die Plörre, -, -n – 1. lura (np. o kawie); 2. siki, szczochy (cieniutkie, rozwodnione piwo)

DUDEN: dünnes, wässriges, gehaltloses, fades Getränk, besonders dünner Kaffee

Er schenkte uns echtes tschechisches Budweiser ein – nicht die Lizenzplörre aus den USA.

Nalał nam prawdziwego czeskiego budweisera – (a) nie tych licencyjnych sików z USA.

 

 

die Eisenbahn, -, -en – kolej (żelazna)

DUDEN: schienengebundenes Verkehrsmittel mit eigenem Bahnkörper; Bahn; Kurzform: Bahn

Die russische Eisenbahn fährt auf Gleisen mit einer etwas größeren Spurenweite als die der restlichen Welt.

Rosyjska kolej jeździ po torach o nieco większym rozstawie szyn niż ten stosowany przez pozostałą część świata.

 

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch.

 


O autorach

Opublikowano: 12.01.2016