Lexikalischer Kalender – 16.12.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

einer Sache Bedeutung bei|messen – przywiązywać do czegoś znaczenie

DUDEN:  (einen bestimmten Sinn) zuerkennen, zuschreiben

 

 

Der Chef misst der Pünktlichkeit seiner Angestellten große Bedeutung bei, obwohl er selbst oft verspätet kommt.
Szef przywiązuje wagę do punktualności swoich pracowników, chociaż sam często jest spóźniony.

 

 


O autorach

Opublikowano: 17.12.2018