Lexikalischer Kalender – 22.01.2019

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

am Anfang – na początku

 

 

Am Anfang hatte ich Probleme mit der deutschen Grammatik.
Na początku miałem problem z niemiecką gramatyką.

 

 


O autorach

Opublikowano: 22.01.2019