Lexikalischer Kalender – 26.01.2019

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

verführen – kusić, zachęcać kogoś do czegoś

DUDEN:  in einer bestimmten Angelegenheit, Situation mit jemandem auf bestimmte Weise umgehen; jemanden auf bestimmte Weise behandeln

 

 

Wozu wolltest du mich verführen? Zum Schwänzen des Deutschunterrichts?!
Do czego ty mnie zachęcasz? Do opuszczenia zajęć z niemieckiego?!

 

 


O autorach

Opublikowano: 26.01.2019