Lexikalischer Kalender – 28.01.2019

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

buchstabieren – literować

 

 

Entschuldigung, können Sie Ihren Namen buchstabieren?
Przepraszam, czy mógłby Pan przeliterować swoje nazwisko?

 

 


O autorach

Opublikowano: 28.01.2019