Lexikalischer Kalender – 30.01.2019

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

jemanden enttäuschen – rozczarować kogoś

 

 

Ich hoffe, dass ich dich nicht enttäusche.
Mam nadzieję, że cię nie rozczaruję.

 

 


O autorach

Opublikowano: 30.01.2019