Lexikalischer Kalender – 04.02.2019

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

Grüß Gott! – Szczęść Boże!

 

 

Grüß Gott! Wie fühlen Sie sich heute, Herr Meier?
Szczęść Boże! Jak się Pan dziś czuje, Panie Meier?

 

 


O autorach

Opublikowano: 04.02.2019