Lexikalischer Kalender – 07.02.2019

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

jemanden finanziell unterstützen – wspierać kogoś finansowo

 

 

Obwohl seine Eltern nicht reich sind, unterstützen sie ihn immer noch finanziell.
Rodzice wspierają go wciąż finansowo, choć sami nie są bogaci.

 

 


O autorach

Opublikowano: 07.02.2019