Lexikalischer Kalender – 14.01.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

durch|nehmen (er nimmt durch – nahm durch – hat durchgenommen) – brać, wziąć, przerabiać (o materiale lekcyjnym w szkole itp.)

DUDEN: (einen Lehrstoff, ein [Unterrichts]thema o. Ä.) behandeln, durchsprechen

Habt ihr schon in Biologie den bekanntesten Vertreter der einfachen Chordatiere, das Lanzettfischchen, durchgenommen?

Czy przerabialiście już na biologii najbardziej znanego przedstawiciela strunowców prostych, lancetnika?

 

 

rot, rothaarig – rudy, rudowłosy

DUDEN: rotes Haar habend

Man hat soeben ein beträchtliches Kopfgeld auf den gefährlichsten rothaarigen Verräter unseres Volkes gesetzt und er wird nun überall tot oder lebendig gesucht.

Właśnie wyznaczono znaczną nagrodę pieniężną za ujęcie najniebezpieczniejszego rudego zdrajcy naszego narodu i teraz jest (on) wszędzie poszukiwany żywy lub martwy.

 

 

gewinnbringend – 1. zyskowny, dochodowy; 2. pożyteczny

DUDEN: hohen Gewinn erzielend

Viele Entscheidungsträger bewerben sich „für ihre Länder“ um die Austragung der Olympischen Spiele, weil sie (davon) fest überzeugt sind, dass es gewinnbringend sein wird. Für einige ihrer besten Bekannten übrigens auch.

Wielu decydentów ubiega się „dla swoich krajów” o zorganizowanie igrzysk olimpijskich, ponieważ są (o tym) święcie przekonani, że to będzie zyskowne. Dla kilku (z) ich najlepszych znajomych zresztą też.

 

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch.

 


O autorach

Opublikowano: 13.01.2016