Lexikalischer Kalender – 19.02.2019

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

draußen übernachten – nocować na dworze

 

 

Ich war zwölf, als ich zum ersten Mal in einem Zelt draußen übernachtet habe.
Miałem dwanaście lat, gdy po raz pierwszy nocowałem w namioce na dworze.

 

 


O autorach

Opublikowano: 19.02.2019