Lexikalischer Kalender – 21.02.2019

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

das größte Vorbild sein – być największym wzorem do naśladowania

 

 

Wissen Sie, wer das größte Vorbild für Ihr Kind ist? Sie selbst!
Czy wiedzą Państwo, kto jest największym wzorem do naśladowania dla Państwa dziecka? Państwo sami!

 

 


O autorach

Opublikowano: 21.02.2019