Lexikalischer Kalender – 24.02.2019

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

schwitzen – pocić się

DUDEN:  Schweiß absondern

 

 

Der Tänzer hat geschwitzt, da er einen traditionellen afrikanischen Tanz aufgeführt hat.
Tancerz się spocił, ponieważ wykonywał tradycyjny afrykański taniec.

 

 


O autorach

Opublikowano: 24.02.2019