Lexikalischer Kalender – 25.02.2019

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

der Mädchenname – nazwisko panieńskie

 

 

Noch einmal! Was ist ihr Mädchenname? Ich habe ihn wieder vergessen.
Jeszcze raz! Jakie jest jej nazwisko rodowe? Znowu zapomniałem.

 

 


O autorach

Opublikowano: 25.02.2019