Lexikalischer Kalender – 27.02.2019

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

gut aussehend – przystojny

 

 

Ein gut aussehender Mann findet immer eine hübsche Frau.
Przystojny mężczyzna zawsze znajdzie piękną kobietę.

 

 


O autorach

Opublikowano: 27.02.2019