Werkstatt B2. Podręcznik przygotowujący do egzaminu Goethe-Zertifikat B2

Werkstatt B2. Podręcznik przygotowujący do egzaminu Goethe-Zertifikat B2Książka Werkstatt B2 (Spiros Koukidis, Artemis Maier) to zbiór dziesięciu testów przygotowujących do nowej formuły egzaminu Goethe-Zertifikat B2, która obowiązuje od 2019 roku we wszystkich Centrach Egzaminacyjnych Goethe Institut na całym świecie. Publikacja skierowana jest do osób, które ukończyły kurs języka niemieckiego minimum na poziomie B1.

 

Każdy z testów został podzielony na cztery moduły zawierające odpowiednio wszystkie zadania obecne na egzaminie Goethe-Zertifikat B2. Część Czytanie (Lesen) obejmuje ćwiczenia polegające na przyporządkowywaniu wypowiedzi do zdań, uzupełnianiu tekstu brakującymi fragmentami zdań, wyborze jednej z trzech odpowiedzi oraz dopasowywaniu nagłówków do tekstów.  Moduł Słuchanie (Hören) składa się z czterech zamkniętych zadań opartych o wywiady, wykłady, rozmowy i wypowiedzi z dnia codziennego. Zadania w części Pisanie (Schreiben) poruszają kwestię formułowania wypowiedzi na forum internetowym oraz listu o charakterze półformalnym. Całość wieńczy moduł Mówienie (Sprechen), w którym egzaminowany jest proszony o przedstawienie krótkiej prezentacji na wybrany spośród dwóch propozycji temat oraz zabranie głosu w dyskusji  z drugim zdającym. Bogate spektrum tematyczne pozwala nie tylko na utrwalenie słownictwa z wielu dziedzin, ale i umożliwia uczącemu się zapoznanie z wieloma potencjalnymi tematami występującymi podczas zdawania egzaminu.

 

SPIS TREŚCI

 

Wszystkie moduły zostały opatrzone komentarzami, w których znajdują się krótkie opisy tego, na czym polega każde z zadań, oraz praktyczne wskazówki odnośnie jego szybkiego i poprawnego rozwiązania.

 

 

Do serii Werkstatt B2 należą również zeszyt ćwiczeń Werkstatt B2. Arbeitsbuch oraz podręcznik nauczyciela Werkstatt B2. Lehrerausgabe.

 


O autorach

Opublikowano: 06.03.2019

Bartosz Narożny
Redaktor naczelny


Artykuły w tej kategorii

Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Goethe-Zertifikat B2 - Sprechen: Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Czytaj więcej

Goethe-Zertifikat B2: Egzamin ustny

Część ustna egzaminu Goethe-Zertifikat B2 składa się z dwóch części i trwa około 15 minut.

Czytaj więcej

Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej