Lexikalischer Kalender – 17.01.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

frische Luft schnappen (er schnappt – schnappte – hat geschnappt) – zaczerpnąć świeżego powietrza

Komm, wir gehen jetzt nach draußen, um etwas frische Luft zu schnappen und die Kartoffeln abzugießen.

Chodź, wyjdziemy teraz na zewnątrz, żeby zaczerpnąć trochę świeżego powietrza i odlać się.

 

 

die Ziehklinge, -, -n – cyklina (ręczna)

DUDEN: einem Messer ähnliches Stück Stahl mit scharfer Schneide, mit dem Späne abgehobelt werden und das Holz geglättet wird

In den alten guten Zeiten hatten die Parkettleger keine elektrischen Bodenschleifmaschinen und benutzten einfach normale Ziehklingen, was bedeutet, dass sie manchmal eine sehr schwere körperliche Arbeit verrichten mussten.

W starych dobrych czasach parkieciarze nie mieli cykliniarek elektrycznych i używali po prostu zwykłych cyklin, co oznacza, że czasami musieli wykonywać bardzo ciężką pracę fizyczną.

 

 

das Burnout, -s, -s – syndrom wypalenia zawodowego, wypalenie zawodowe

DUDEN: Syndrom des Ausgebranntseins, der völligen psychischen und körperlichen Erschöpfung

Wenn man sich zu intensiv am so genannten Rattenrennen beteiligt und nicht rechtzeitig aufhört, wird man früher oder später im Burnout landen und möglicherweise auch ernsthafte gesundheitliche Probleme bekommen.

Jeżeli zbyt intensywnie bierze się udział w tak zwanym wyścigu szczurów i w odpowiednim momencie nie da się sobie na wstrzymanie, to prędzej czy później wpadnie się w syndrom wypalenia zawodowego i będzie miało się prawdopodobnie poważne kłopoty zdrowotne.

 

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch.

 


O autorach

Opublikowano: 17.01.2016
Artykuły w tej kategorii

Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Goethe-Zertifikat B2 - Sprechen: Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Czytaj więcej

Goethe-Zertifikat B2: Egzamin ustny

Część ustna egzaminu Goethe-Zertifikat B2 składa się z dwóch części i trwa około 15 minut.

Czytaj więcej

Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej