Lexikalischer Kalender – 18.01.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

die Realität, -, -en - rzeczywistość

DUDEN: Wirklichkeit

Die Nazis bogen sich die Realität genauso frech und brutal, wie es heute die EU-Bürokraten und die deutschen Jugendamtbeamten zu tun pflegen.

Naziści tak samo bezczelnie i brutalnie naginali rzeczywistość, jak zwykli to dziś robić eurobiurokraci i urzędnicy niemieckich jugendamtów.

 

 

die Röhrenjeans (Plural) – rurki (o spodniach)

DUDEN: eng anliegende Jeans mit röhrenförmigen Beinen

Ich bin mir dessen nicht ganz sicher, ob alle heutigen Jugendlichen, die Röhrenjeans tragen, im Stande wären, ein Kind zu zeugen, einen Nagel in die Wand zu hauen und das Vaterland gegen eine freundschaftliche militärische Intervention der Bundeswehr im Auftrag der besorgten EU zu verteidigen.

Nie jestem tego całkiem pewny, czy cała dzisiejsza młodzież, która nosi rurki, byłaby w stanie spłodzić dziecko, wbić gwoździa w ścianę i obronić ojczyznę przed przyjacielską interwencją zbrojną bundeswehry na zlecenie zatroskanej UE.

 

 

der Stotterer, -s, - – jąkała

DUDEN: jemand, der stottert

Lass es raus, du Stotterer!

No wyduś to, ty jąkało!

 

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch.

 


O autorach

Opublikowano: 18.01.2016
Artykuły w tej kategorii

Ergänze sinnvoll! #1

Ergänze sinnvoll! #1 || Ćwiczenia gramatyczno-leksykalne z języka niemieckiego

Czytaj więcej

Jak uczyć się języków? Sprawdzone sposoby, które zrobią z ciebie poliglotę.

Każdy, kto uczył się kiedykolwiek języka obcego, z pewnością ma na naukę własny sposób. Ale są sprawdzone metody, które zdecydowanie warto wypróbować.

Czytaj więcej

Funktionsverbgefüge – Wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe

W języku niemieckim istnieje spora ilość wyrażeń składających się z rzeczownika i czasownika (często również przyimka i rodzajnika). Takie wyrażenie rzeczownikowo-czasownikowe określamy nazwą "Funktionsverbgefüge".

Czytaj więcej