Lexikalischer Kalender – 19.01.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

halblang machen – dać sobie na wstrzymanie

DUDEN: umgangssprachlich: spiel dich nicht so auf, übertreib nicht so!

Mach mal halblang! Was für mich gilt, gilt noch lange nicht für dich.

Nie przeginaj! Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie.

 

 

der Aufruf, -(e)s, -e – 1. apel; 2. zapowiedź, wywołanie (np. pasażerów przed lotem)

DUDEN: Aufforderung, Mitteilung, Ruf; (bildungssprachlich) Appell

Achtung! Achtung! Dies ist der letzte Aufruf für den Flug nach Stuttgart!

Uwaga! Uwaga! To ostatnie wywołanie dla lotu do Stuttgartu.

 

 

der Führungsoffizier, -s, -e – oficer prowadzący

DUDEN: Offizier des Staatssicherheitsdienstes, der Agenten betreut

Selbst investigative Journalisten, die den Eindruck erwecken, ehrliche Menschen zu sein, dürfen nur das schreiben, was ihre Führungsoffiziere bzw. Chefredakteure sie veröffentlichen lassen.

Nawet dziennikarzom śledczym, którzy sprawiają wrażenie uczciwych ludzi, wolno pisać tylko to, co pozwolą im publikować ich oficerowie prowadzący wzgl. redaktorzy naczelni.

 

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch.

 


O autorach

Opublikowano: 19.01.2016
Artykuły w tej kategorii

Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Goethe-Zertifikat B2 - Sprechen: Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Czytaj więcej

Goethe-Zertifikat B2: Egzamin ustny

Część ustna egzaminu Goethe-Zertifikat B2 składa się z dwóch części i trwa około 15 minut.

Czytaj więcej

Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej