Lexikalischer Kalender – 20.01.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

die Flüssigkeit, -, -en – ciecz, płyn

DUDEN: 1. Stoff in flüssigem Zustand; 2. das Flüssigsein

Archimedisches Prinzip: Das Gewicht eines in eine Flüssigkeit eingetauchten Körpers entspricht dem Gewicht der von ihm verdrängten Flüssigkeit.

Prawo Archimedesa: Ciężar ciała zanurzonego w cieczy odpowiada ciężarowi płynu wypartego przez to ciało.

 

 

das Auerhuhn, -(e)s, ...hühner – głuszec

DUDEN: (in den Wäldern Eurasiens lebender) zu den Raufußhühnern gehörender großer Vogel

Das Auerhuhn ist das größte der Fasanenartigen Europas, mit einer Spannweite von bis zu 1.50 m und einem Gewicht von bis zu 6 kg.

Głuszec z rozpiętością skrzydeł do 1.50 m oraz wagą do 6 kg jest największym z bażantowatych Europy.

 

 

das Foyer, -s, -s – foyer (ozdobna sala albo korytarz przy widowni teatralnej, sali koncertowej, posiedzeniowej itp., gdzie się gromadzi publiczność podczas przerw)

DUDEN: Wandelhalle besonders im Theater

Gehen wir jetzt gleich ins Foyer, um uns darüber in aller Ruhe unterhalten zu können.

Chodźmy teraz od razu do foyer, żebyśmy mogli porozmawiać o tym w całkowitym spokoju.

 

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch.

 


O autorach

Opublikowano: 20.01.2016
Artykuły w tej kategorii

Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Goethe-Zertifikat B2 - Sprechen: Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Czytaj więcej

Goethe-Zertifikat B2: Egzamin ustny

Część ustna egzaminu Goethe-Zertifikat B2 składa się z dwóch części i trwa około 15 minut.

Czytaj więcej

Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej