'Fallen' czy 'fällen'?

Czasowniki 'fallen' i 'fällen' są kolejną parą, która spędza sen z powiek uczącym się języka niemieckiego. Na pierwszy rzut oka są do siebie bardzo podobne, a niektóre ich formy są wręcz identyczne – du fällst, er/sie/es fällt. Dlatego też dzisiejszy materiał został poświęcony tej parze czasowników, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości.

 

 • czasownik 'fallen' jest czasownikiem nieregularnym. Jego formy czasu przeszłego to 'fiel', 'gefallen'. Czas przeszły Perfekt tworzy on z czasownikiem posiłkowym 'sein'. Czasownik ten ma wiele znaczeń, najważniejsze z nich to: spadać, opadać [w znaczeniu dosłownym]; zapadać [w znaczeniu przenośnym – np. w sen lub mówiąc o wyroku, który zapadł], popadać [np. w strach].
 • czasownik 'fällen' jest czasownikiem regularnym. Jego formy czasu przeszłego to 'fällte', 'gefällt'. Czas przeszły Perfekt tworzy on z czasownikiem posiłkowym 'haben'. Dosłowne znaczenie tego czasownika to ścinać [np. drzewo], rąbać [np. drewno]; przenośnie oznacza on wydawać [np. wyrok], podejmować [np. decyzję].

 

Przykłady

 
 1. Die Holzfäller haben im Wald viele Bäume gefällt. – Drwale wycięli w lesie wiele drzew.
 2. Nachdem der Richter den Spruch gefällt hatte, brach die Mutter des Angeklagten in Tränen aus, weil ihr Sohn zu lebenslänglicher Haft verurteilt wurde. – Po tym jak sędzia wydał wyrok, matka oskarżonego wybuchła płaczem, bo jej syn został skazany na karę dożywocia.
 3. Der Reiter ist plötzlich vom Pferd gefallen. – Jeździec nagle spadł z konia.
 4. Tobias war so müde, dass er sehr schnell in tiefen Schlaf fiel. – Tobias był tak zmęczony, że szybko zapadł w głęboki sen.

 

 

Ćwiczenia

 

'Fällen' oder 'fallen'? Ergänze das richtige Verb im Perfekt.
'Fällen' oder 'fallen'? Uzupełnij odpowiedni czasownik w czasie Perfekt

 

 1. Als Johann die Decke gestrichen hat,  er von der Leiter . [die Leiter, -n – drabina] 
 2. Der Richter  ein hartes Urteil über den Angeklagten . [der Angeklagte, -n – oskarżony; das Urteil, -e – wyrok]  
 3. Das Urteil . Man kann leider nichts ändern.
 4. Der Waldarbeiter  einen sehr alten Baum .
 5. Der Baum  krachend zu Boden . [krachend – z hukiem, z trzaskiem]
 6. Obwohl die alte Dame am Stock gegangen ist,  sie . [am Stock gehen – iść o lasce]
 7. Nach der Aufführung  der Vorhang . [die Aufführung, -en – przedstawienie; der Vorhang, Vorhänge – kurtyna]
 8. Meine Oma  Entscheidungen immer nach sehr langer Überlegung
 9. Meine Tante war eine strenge Person und ich  immer schnell in Ungnade .
 10. Gestern  die Temperatur um 5 Grad  und es hat stark geregnet.
   

 


O autorach

Opublikowano: 21.01.2016
Artykuły w tej kategorii

Lexikalischer Kalender – 21.03.2018

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

Czytaj więcej

Butter bei die Fische

Auf dieser Seite werden Euch verschiedene deutsche Idiome vorgestellt. Natürlich wird auch ein Beispielsatz in deutscher und in polnischer Sprache nicht fehlen.

Czytaj więcej

Lexikalischer Kalender – 20.03.2018

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

Czytaj więcej