'Fallen' czy 'fällen'?

Czasowniki 'fallen' i 'fällen' są kolejną parą, która spędza sen z powiek uczącym się języka niemieckiego. Na pierwszy rzut oka są do siebie bardzo podobne, a niektóre ich formy są wręcz identyczne – du fällst, er/sie/es fällt. Dlatego też dzisiejszy materiał został poświęcony tej parze czasowników, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości.

 

 • czasownik 'fallen' jest czasownikiem nieregularnym. Jego formy czasu przeszłego to 'fiel', 'gefallen'. Czas przeszły Perfekt tworzy on z czasownikiem posiłkowym 'sein'. Czasownik ten ma wiele znaczeń, najważniejsze z nich to: spadać, opadać [w znaczeniu dosłownym]; zapadać [w znaczeniu przenośnym – np. w sen lub mówiąc o wyroku, który zapadł], popadać [np. w strach].
 • czasownik 'fällen' jest czasownikiem regularnym. Jego formy czasu przeszłego to 'fällte', 'gefällt'. Czas przeszły Perfekt tworzy on z czasownikiem posiłkowym 'haben'. Dosłowne znaczenie tego czasownika to ścinać [np. drzewo], rąbać [np. drewno]; przenośnie oznacza on wydawać [np. wyrok], podejmować [np. decyzję].

 

Przykłady

 
 1. Die Holzfäller haben im Wald viele Bäume gefällt. – Drwale wycięli w lesie wiele drzew.
 2. Nachdem der Richter den Spruch gefällt hatte, brach die Mutter des Angeklagten in Tränen aus, weil ihr Sohn zu lebenslänglicher Haft verurteilt wurde. – Po tym jak sędzia wydał wyrok, matka oskarżonego wybuchła płaczem, bo jej syn został skazany na karę dożywocia.
 3. Der Reiter ist plötzlich vom Pferd gefallen. – Jeździec nagle spadł z konia.
 4. Tobias war so müde, dass er sehr schnell in tiefen Schlaf fiel. – Tobias był tak zmęczony, że szybko zapadł w głęboki sen.

 

 

Ćwiczenia

 

'Fällen' oder 'fallen'? Ergänze das richtige Verb im Perfekt.
'Fällen' oder 'fallen'? Uzupełnij odpowiedni czasownik w czasie Perfekt

 

 1. Als Johann die Decke gestrichen hat,  er von der Leiter . [die Leiter, -n – drabina] 
 2. Der Richter  ein hartes Urteil über den Angeklagten . [der Angeklagte, -n – oskarżony; das Urteil, -e – wyrok]  
 3. Das Urteil . Man kann leider nichts ändern.
 4. Der Waldarbeiter  einen sehr alten Baum .
 5. Der Baum  krachend zu Boden . [krachend – z hukiem, z trzaskiem]
 6. Obwohl die alte Dame am Stock gegangen ist,  sie . [am Stock gehen – iść o lasce]
 7. Nach der Aufführung  der Vorhang . [die Aufführung, -en – przedstawienie; der Vorhang, Vorhänge – kurtyna]
 8. Meine Oma  Entscheidungen immer nach sehr langer Überlegung
 9. Meine Tante war eine strenge Person und ich  immer schnell in Ungnade .
 10. Gestern  die Temperatur um 5 Grad  und es hat stark geregnet.
   

 


O autorach

Opublikowano: 21.01.2016
Artykuły w tej kategorii

Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej

Perfekt z "haben" czy "sein"

Tworzenie czasu Perfekt wymaga wyboru odpowiedniego czasownika posiłkowego: "haben" lub "sein". Użycie zależy od rodzaju czasownika i jego znaczenia. W tym artykule wyjaśniamy zasady stosowania "haben" i "sein" oraz podajemy przykłady, aby ułatwić naukę.

Czytaj więcej

Perfekt. Aufgabe 1.

Ćwiczenie pisemne polegające na uzupełnieniu brakujących czasowników w czasie Perfekt.

Czytaj więcej