Generator liczb


Jak napisać liczbę po niemiecku?

Opanowanie liczebników głównych to podstawa w każdym języku obcym. Na początku nauki możemy być niepewni, jak zapisać poszczególną liczbę. W rozwianiu wątpliwości pomoże nam generator liczb znajdujący się poniżej.


Proszę wprowadzić liczbę w przedziale od zera do miliarda, a następnie kliknąć przycisk "Zapisz słownie" - pojawi się słowny zapis liczby.