Germanin.pl - Forum języka niemieckiego
Kontakt | FORUM | Mapa strony
Błąd na stronie?
Napisz!
 

Gramatyka języka niemieckiego

Deutsche Grammatik

W tym dziale znajdują się teoretyczne opracowania niektórych zagadnień gramatyki języka niemieckiego.

I. Czasownik – das Verb

II. Rzeczownik – das Substantiv

III. Przymiotnik – das Adjektiv

IV. Przyimek – die Präpostion

V. Zaimek – das Pronomen

V. Liczebnik – das Zahlwort

VI. Nauka o zdaniu – Syntax

VII. Strona bierna - das Passiv

VIII. Wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe – Funktionsverbgefüge

IX. Inne – Andere