Germanin.pl - Forum języka niemieckiego
Kontakt | FORUM | Mapa strony
Błąd na stronie?
Napisz!
 

Idiomy niemieckie

Deutsche Idiome

W wielu książkach do nauki języka niemieckiego spotykamy się z klasyczną definicją idiomu, która brzmi następująco:

Idiom to wyrażenie właściwe tylko danemu językowi, nie dające się dosłownie przetłumaczyć.

Z tą definicją jednak nie można się zgodzić, ponieważ niektóre idiomy zostały zapożyczone z innych języków, przez co są charakterystyczne dla więcej niż jednego języka, np.:

(niem.) Da liegt der Hund begraben.
(pol.) Tu leży pies pogrzebany.

W języku niemieckim mamy do czynienia ze sporą ilością często używanych frazeologizmów, które stanowią podstawę języka potocznego. Idiomy najczęściej spotykamy w relacjach prasowych, komentarzach na forach oraz prywatnej korespondencji. Wyjątkiem są teksty przekazujące rzeczowe informacje (np. encyklopedie), w których nie znajdziemy tego typu zwrotów.

Oto zbiór niemieckich idiomów, który został uporządkowany alfabetycznie według haseł niemieckich. Po kliknięciu na jedną z liter, pojawi się lista zwrotów odpowiednia dla danej litery.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z