Germanin.pl - Forum języka niemieckiego
Kontakt | FORUM | Mapa strony
Błąd na stronie?
Napisz!
 
Pobierz plik PDF

Podział wyrazów na sylaby

Die Silbentrennung

Podział wyrazów na sylaby odgrywa ważną rolę w prawidłowej wymowie poszczególnych samogłosek wchodzących w skład sylab. W języku niemieckim wyróżniamy w przeciwieństwie do języka polskiego samogłoski długie (wymawiane długo) i samogłoski krótkie (wymawiane krótko). Aby prawidłowo rozpoznać typ samogłoski niezbędna jest umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby.

Dzieląc niemiecki wyraz na sylaby należy zwrócić uwagę na następujące zasady:

 • Proste wyrazy dzielimy tak, jak słyszymy je podczas wolnego wypowiadania, np.:
 • — Fa-den (nitka), Na-me (imię)
 • Spółgłoska miedzy dwoma samogłoskami przechodzi do kolejnej sylaby, np.:
 • — ha-ben (mieć), Ab-ga-be (wydanie)
 • Połączenia aa, oo, ah, oh, ei, ie, au tworzą zawsze całość i nie mogą zostać rozdzielone, np.:
 • — aal-glatt (śliski jak węgorz), aasen (trwonić, szastać), aus-boo-ten (wygryzać), Ba-zoo-ka (bazooka), Au-er-hahn (głuszec - gatunek ptaka), Auf-nah-me (nagranie), Ein-le-ge-soh-le (wkładka do buta), ent-loh-nen (wynagradzać), an-pei-len (namierzać), an-schrei-ben (zwracać się do kogoś pisemnie), Fie-ber (gorączka), ab-wie-gen (odważać), alau-nig (ałunowy), An-bau-mö-bel (meble modułowe)
 • ALE: Al-ko-hol (alkohol), A-kro-le-in (akroleina)
 • Dwie stojące obok siebie spółgłoski są rozdzielane, np.:
 • — kom-men (przychodzić), war-ten (czekać)
 • Przy trzech lub więcej spółgłoskach stojących obok siebie ostatnia przechodzi do nowej sylaby, np.:
 • — öff-nen (otwierać), Be-waff-nung (uzbrojenie)
 • Pojedyncza samogłoska może, ale nie musi stać się sylabą, np.:
 • — O-fen (piec), A-bend (wieczór)
 • Połączenia spółgłosek ch, sch, th nie mogą zostać rozdzielone, jeśli tworzą całość, np.:
 • — Sa-che (rzecz), Ab-dich-tung (uszczelnienie), be-sche-ren (podarować na gwiazkę), er-schre-cken (przestraszyć), A-po-the-ke (Apteka), eth-nisch (etyczny)
 • Połączenia spółgłosek ck nie jest już według nowych zasad ortografii niemieckiej rozdzielane, np.:
 • — ab-zo-cken (oskubać), an-kli-cken (kliknąć)
 • Połączenia spółgłosek st jest rozdzielane, np.:
 • — Kis-te (skrzynia), A-pos-tel (apostoł)

ACHTUNG! Niemiecki wyraz prosty dzieli się na tyle sylab, ile samogłosek lub dwugłosek (ai, au, ei, eu, äu) zawiera.

Sylaby otwarte i zamknięte

Sylaby otwarte kończą się samogłoską, która jest wymawiana długo, np.: ha-ben (mieć). Sylaby zamknięte kończą się spółgłoską, która jest wymawiana krótko, np.: kom-men (przychodzić).

Odstępstwem od reguły jest grupa wyrazów jednosylabowych zakończonych jedną spółgłoską - samogłoski czytamy wtedy długo, np.: der, Spaß, Weg.