Wymowa niemiecka: Samogłoska 'i'

Ćwiczenie 1. Powtórz każde usłyszane słowo, zwracając uwagę na krótkie 'i'.
Wiederhole jedes Wort! Achte auf das kurze 'i'!
 
 
 
 

das Zimmer (pokój), das Gebirge (góry), das Kissen (poduszka), der Ring (pierścionek), die Birne (gruszka), der Tisch (stół), die Mitte (środek), die Tinte (atrament), wissen (wiedzieć), bitten (prosić)

 

Ćwiczenie 2. Powtórz każde usłyszane słowo, zwracając uwagę na długie 'i'.
Wiederhole jedes Wort! Achte auf das lange 'i'!
 
 
 
 

i: der/das Liter (litr), das* Berlin (Berlin), wir (my)
ie: das Spiel (gra), der Brief (list), protestieren (protestować)
ih: ihr (wy), ihnen (im), ihm (jemu)

 

*Uwaga! Wszystkie nazwy miast są rodzaju nijakiego. Podczas mówienia o miastach nie używa się jednak na ogół rodzajnika. Czytaj więcej...

 

 

Ćwiczenie 3. Przyporządkuj wyrazy do grupy krótkich i długich samogłosek.
Ordne die Wörter den passenden Gruppen der kurzen oder langen Vokale zu.
 
 
 
 
  kurz lang
die Miete (czynsz)
sticken (haftować)
die Willen (zamiary)
das Lied (piosenka)
das Gedicht (wiersz)
lieben (kochać)
das Silber (srebro)
studieren (studiować)

 

Ćwiczenie 4. Różnica w wymowie i znaczeniu. Rozróżnij krótkie i długie głoski.
Unterschied in der Aussprache und Bedeutung. Unterscheide kurze und lange Vokale.
 
 
 
 

Kurzes 'i'

Langes 'i'

bitten (prosić)
bist (jesteś)
das Schiff (statek)
die List (podstęp)
litt (cierpiał)
sitzen (siedzieć)
binnen (w ciągu)
ihn (jego)

ihm (jemu)
die Mitte (środek)

bieten (oferować)
das Biest (bestia)
schief (krzywy)
liest! (czytaj!)
das Lied (piosenka)
siezen (zwracać się per pan/pani)
die Biennen (pszczoły)
in (w)
im (w + rodzajnik)
die Miete (czynsz)

 

Ćwiczenie 5. Posłuchaj zdania, a następnie powtórz je po lektorze.
Lausche den Sätzen und wiederhole sie dann.
 
 
 
 

Ivan ist vier und Irene ist vierzig.
Wann fliegen wir nach Wien?
Sieben Bier, bitte!
Hinten hängt ein Bild.
Hilf mir!

 

UWAGA! Wyrazy jednosylabowe
Wyrazy jednosylabowe zakończone na spółgłoskę czytamy na ogół długo.
 
 
 
 

Długo [i:]: mir (mi), dir (tobie), wir (my), ihr (wy)
Krótko [ɪ]: mit (z)

 


O autorach

Opublikowano: 28.12.2015
Artykuły w tej kategorii