Goethe-Zertifikat B2: Egzamin ustny

Część ustną egzaminu Goethe-Zertifikat B2 zdaje się przed komisją w parach lub indywidualnie. W skład komisji wchodzi dwóch licencjonowanych egzaminatorów, których zadaniem jest ocena prawidłowości przebiegu egzaminu oraz sprawdzenie kompetencji językowych osoby egzaminowanej z zakresu gramatyki i leksyki. Egzamin ustny składa się z dwóch części i trwa około 15 minut. Egzaminujący oceniają wypowiedź zdających według ścisłych kryteriów, a następnie uzgadniają razem wynik końcowy egzaminu. Również w tej części egzaminu można uzyskać maksymalne 100 punktów.

 

Czas na przygotowanie się do egzaminu wynosi 15 minut. Na tym etapie należy sporządzić zwięzłe notatki odnośnie tego, co i w jaki sposób ma zostać zaprezentowane podczas trwania egzaminu. Sporządzając notatki należy zapisywać słowa kluczowe, a nie pełne zdania. Podczas egzaminu wymaga się, aby egzaminowany mówił swobodnie, spoglądając od czasu do czasu na przygotowane przez siebie punkty dla zachowania orientacji w strukturze wypowiedzi.

 

Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie komisji przedstawiają się oraz zadają kilka krótkich pytań w ramach rozmowy wstępnej. Ta część egzaminu nie podlega ocenie. W trakcie egzaminu nie wolno korzystać z pomocy słowników lub telefonów komórkowych.

 

Część I: Einen kurzen Vortrag halten - krótka prezentacja tematu

Dokładny opis tej części egzaminu oraz przykłady znajdziesz TUTAJ.

 

Część II. Diskussion über ein Thema führen - dyskusja na określony temat

Dokładny opis tej części egzaminu oraz przykłady znajdziesz TUTAJ.

 

 


O autorach

Opublikowano: 09.11.2020

Bartosz Narożny
Redaktor naczelny


Artykuły w tej kategorii

Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Goethe-Zertifikat B2 - Sprechen: Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Czytaj więcej

Goethe-Zertifikat B2: Egzamin ustny

Część ustna egzaminu Goethe-Zertifikat B2 składa się z dwóch części i trwa około 15 minut.

Czytaj więcej

Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej