Filozofia

Słownik zawiera ponad 250 kategorii tematycznych. Kliknij tutaj, aby poznać wszystkie pozostałe kategorie.

 

 

aluzja - Anspielung f
Bóg - Gott m
byt - Dasein n
cynizm - Zynismus m
czas - Zeit f
deizm - Deismus m
doktryna - Doktrin f
dusza - Seele f
estetyka - Ästhetik f
etyka - Ethik f
eurudyta - Gelehrte m
filozof - Philosoph m
filozofia - Philosophie f
idea - Idee f
ironia - Ironie f
ironiczny - ironisch
jaskinia Platona - platonische Höhle
jaźń - Ich n
kontenplacja - Kontemplation f
kwestionować - in Frage stellen
kwestionować - bestreiten
logika - Logik f
mądrość - Klugheit f
mądrość - Weisheit f
możliwe - möglich
myśliciel - Denker m
niebyt - Nichtsein n
niemożliwe - unmöglich
personalizm - Personalismus m
poszukiwanie - Suche f
poznanie - Erkenntnis f
prawda - Wahrheit f
przeznaczenie - Geschick n
przyczynowość - Kausalität f
realista - Realist m
rzeczywistość - Wirklichkeit f
skutek - Folge f
spirytualizm - Spiritualismus m
stoicyzm - Stoizismus m
subiektywny - subjektiv
sztuka - Kunst f
tekst - Text m
temat - Thema n
wartość - Wert m
wieczność - Ewigkeit f
wiedza - Wissen n
wolność - Freiheit f
względny - relativ
względny - verhältnismäßig

 


O autorach

Opublikowano: 25.01.2016

Bartosz Narożny
Redaktor naczelny


Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Goethe-Zertifikat B2 - Sprechen: Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Czytaj więcej

Goethe-Zertifikat B2: Egzamin ustny

Część ustna egzaminu Goethe-Zertifikat B2 składa się z dwóch części i trwa około 15 minut.

Czytaj więcej

Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej