Genetyka

Słownik zawiera ponad 250 kategorii tematycznych. Kliknij tutaj, aby poznać wszystkie pozostałe kategorie.

 

 

allel - Allel n
allel recesywny - rezessives Allel
aminokwas - Aminosäure f
badanie genów na embrionach - Gen-Forschung an Embryonen f
bezpłciowe rozmnażanie - ungeschlechtliche Vermehrung f
bezpłciowe rozmnażanie istot żywych - ungeschlechtliche Vermehrung von Lebewesen f
cechy dziedziczne żywej istoty - Erbanlagen von Lebewesen f
choroba dziedziczna - Erbkrankheit f
chromosom - Chromosom n
chromosomy - Chromosomen f
chromosomy - Kernschleifen (selten) f
dziedziczny - erblich
dziedziczyć - erben
fenotyp - Phänotyp m
fenotyp - Erscheinungsbild n
gatunek - Art f
gen - Gen n
genetyk - Genetiker m
genetyka - Genetik f
genom - Genom n
genotyp - Genotyp m
genotyp - Genotypus m
inżynieria genetyczna - Gentechnik f
klon - Klon m
klonowanie - Klonen n
kod genetyczny - genetische Code m
komórka - Zelle f
komórka eukariotyczna - eukaryotische Zelle
komórka prokariotyczna - prokaryotische Zelle
kopia - Kopie f
krzyżować - kreuzen
krzyżować - paaren
kwas deoksorybonukleinowy - Desoxyribonukleinsäure f
manipulacja genami - Genmanipulation f
materiał genetyczny - Erbgut n
mutacja - Mutation f
mutacyjny - mutativ
sklonowana owca - geklonte Schaf n
sklonowanie owcy - Klonen eines Schafes n
technika genetyczna - Gentechnik f
technika genetyczna - Gentechnik f
to samo genetyczne dziedzictwo - gleiche genetische Ausstattung f

 


O autorach

Opublikowano: 25.01.2016

Bartosz Narożny
Redaktor naczelny


Ergänze sinnvoll! #1

Ergänze sinnvoll! #1 || Ćwiczenia gramatyczno-leksykalne z języka niemieckiego

Czytaj więcej

Jak uczyć się języków? Sprawdzone sposoby, które zrobią z ciebie poliglotę.

Każdy, kto uczył się kiedykolwiek języka obcego, z pewnością ma na naukę własny sposób. Ale są sprawdzone metody, które zdecydowanie warto wypróbować.

Czytaj więcej

Funktionsverbgefüge – Wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe

W języku niemieckim istnieje spora ilość wyrażeń składających się z rzeczownika i czasownika (często również przyimka i rodzajnika). Takie wyrażenie rzeczownikowo-czasownikowe określamy nazwą "Funktionsverbgefüge".

Czytaj więcej