Kadry

Słownik zawiera ponad 250 kategorii tematycznych. Kliknij tutaj, aby poznać wszystkie pozostałe kategorie.

 

 

być bez pracy - arbeitslos sein
być na przepustce - Ausgang haben
być w pracy - auf der Arbeit sein
dać komuś wypowiedzenie - jemandem kündigen
dostać wypowiedzenie - Kündigung erhalten f
dostać wypowiedzenie - blauen Brief bekommen
doświadczenie zawodowe - Berufserfahrung f
kadry - Personalabteilung f
na pół etatu - in Teilzeit
na pół etatu - halbtags
nadgodziny - Überstunden f
niskie bezrobocie - niedrige Arbeitslosigkeit
odbywać staż - ein Praktikum absolvieren
odbywać staż - ein Praktikum machen
pełny etat - Vollzeitstelle f
płaca nominalna - Nominallohn m
płaca podstawowa - Grundgehalt n
płaca realna - Reallohn m
potrącać jakąś kwotę z czegoś - einen Betrag von etwas abrechnen
potrącenie - Abzug m
powód wypowiedzenia/zwolnienia - Kündigungsgrund m
prace zlecone - Auftragsarbeiten f
pracobiorca - Arbeitnehmer m
pracodawca - Arbeitgeber m
pracować na całym etacie - ganztags arbeiten
pracować na pełnych obrotach - mit Volldampf arbeiten (człowiek)
pracować na pełnych obrotach - auf Hochtouren laufen (Firma)
pracować na pełnym etacie - in Vollzeit arbeiten
pracownik biurowy - Büroangestellte m
pracownik fizyczny - Arbeiter m
pracownik techniczny - technischer Mitarbeiter
pracownik techniczny - technische(r) Angestellte
pracownik umysłowy - Angestellte m
przełożony - Vorgesetzte m
przepustka - Passierschein m
staż - Probezeit f
staż - Praktikum n
staż pracy - Dauer der Berufstätigkeit
stażysta - Praktikant m
termin wypowiedzenia - Kündigungsfrist f
ubiegać się o pracę - sich um eine Stelle bewerben
umowa o dzieło - Werkvertrag m
umowa o pracę - Arbeitsvertrag m
ustawowa ochrona przed wypowiedzeniem - Kündigungsschutz m
wolny etat - freie [Arbeits]Stelle
wypowiedzenie - Kündigung f
wysokie bezrobocie - hohe Arbeitslosigkeit
zasiłek dla bezrobotnych - Arbeitslosengeld n
zawierać umowę - einen Vertrag [ab]schließen
zwolnić kogoś bezterminowo - jemandem fristlos kündigen

 


O autorach

Opublikowano: 26.01.2016

Bartosz Narożny
Redaktor naczelny


Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej

Perfekt z "haben" czy "sein"

Tworzenie czasu Perfekt wymaga wyboru odpowiedniego czasownika posiłkowego: "haben" lub "sein". Użycie zależy od rodzaju czasownika i jego znaczenia. W tym artykule wyjaśniamy zasady stosowania "haben" i "sein" oraz podajemy przykłady, aby ułatwić naukę.

Czytaj więcej

Perfekt. Aufgabe 1.

Ćwiczenie pisemne polegające na uzupełnieniu brakujących czasowników w czasie Perfekt.

Czytaj więcej