Polityka

Słownik zawiera ponad 250 kategorii tematycznych. Kliknij tutaj, aby poznać wszystkie pozostałe kategorie.

 

 

cel polityczny - politische Ziel n
czołowy polityk - ein führender Politik
gabinet - Kabinett n
głosować - abstimmen
głosowanie - Stimmabgabe f
głosowanie - Wahlen f
głowa państwa - Staatsoberhaupt n
gmach sejmu - Sejm-Gebäude n
kanclerz - Kanzler m
kanclerz federalny - Bundeskanzler m
koalicja - Koalition f
konstytucja - Verfassung f
mianować ministrów federalnych - Bundesminister ernennen
minister - Minister m
ministerstwo - Ministerium n
minister - Minister m
ministerstwo - Ministerium n
objąć jakiś urząd - ein Amt übernehmen
ogłosić wybory - Wahlen verkünden
określić kierunki polityki - Richtlinien der Politik setzen
parlament - Parlament n
partia - Partei f
piastować urząd - ein Amt bekleiden
polityk - Politiker m
polityk - Politikerin f
polityka - Politik f
polityka gospodarcza - Wirtschaftspolitik f
polityka lokalna - Lokalpolitik f
polityka oświatowa - Bildungspolitik f
polityka regionalna - Lokalpolitik f
polityka zagraniczna - Außenpolitik f
poltiyka wewnętrzna - Innenpolitik f
poparcie - Unterstützung f
poseł - Abgeordnete m
pozbawić kogoś urzędu - jmdn. seines Amtes entheben
premier - Ministerpräsident m
prezydent - Präsident m
prezydent federalny - Bundespräsident m
program polityczny - politische Programm n
prowadzić ostrożną politykę - eine vorsichtige Politik führen
przegłosować - überstimmen
reprezentować przekonania polityczne - eine politische Meinung vertreten
rozmowy koalicyjne - Koalitionsverhandlungen f
rozpocząć karierę polityczną - in die Politik gehen
rząd - Regierung f
tworzyć rząd - Regierung bilden f
uprawiać politykę - Politik betreiben f
urząd - Amt n
ustąpić - zurücktreten
wybierać - wählen
wybierać kanclerza federalnego - den Bundeskanzler wählen
wybierać ministrów - Minister wählen f
wybory - Wahlen f
wycofać się z życia politycznego - sich aus der Politik zurückziehen
wyznaczyć ministrów - Minister berufen
znany polityk - ein bekannter Politik
zostać wybranym w tajnych wyborach - in geheimer Wahl gewählt werden

 


O autorach

Opublikowano: 05.02.2016

Bartosz Narożny
Redaktor naczelny


Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Goethe-Zertifikat B2 - Sprechen: Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Czytaj więcej

Goethe-Zertifikat B2: Egzamin ustny

Część ustna egzaminu Goethe-Zertifikat B2 składa się z dwóch części i trwa około 15 minut.

Czytaj więcej

Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej