Funktionsverbgefüge – Wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe

W języku niemieckim istnieje spora ilość wyrażeń składających się z rzeczownika i czasownika (często również przyimka i rodzajnika). Zasadniczą rolę w znaczeniu odgrywa rzeczownik odczasownikowy, czasownik pełni tu tylko funkcję gramatyczną - stąd pochodzi nazwa "Funktionsverb". Wyrażenie rzeczownikowo-czasownikowe określamy nazwą "Funktionsverbgefüge".

 

Niektóre wyrażenia występują w znaczeniu czynnym (Przykład 1.) lub biernym (Przykład 2.):

 

(Przykład 1.)  eine Antwort geben = antworten
(Przykład 2.)  in Erfüllung gehen = erfüllt werden

 

"Funktionsverbgefüge" są stosowane rzadko w języku mówionym. Częste ich użycie można zaobserwować w języku specjalistycznym (urzędowym, naukowym i prawniczym). Stosując wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe nadajemy wypowiedzi styl formalny (oficjalny). 

 

Oto lista wyrażeń rzeczownikowo-czasownikowych:

 

POBIERZ LISTĘ W WERSJI PDF

 

 

1. ablegen einen Eid   składać przysięgę, przysięgać
  ein Geständnis = gestehen wyznać coś, zeznać
  eine Prüfung   zdawać egzamin
  einen Schwur = schwören składać przysięgę, przysięgać
       
2. ablehnen die Einladung   nie przyjąć zaproszenia
  einen Vorschlag   odrzucić propozycję
       
3. abschließen die Arbeit   zakończyć pracę
  die Ausbildung   ukończyć kształcenie się
  die Diskussion   zamknąć dyskusję
  das Studium   ukończyć studia
  den Vertrag   zawrzeć umowę
       
4. annehmen das Angebot   przyjąć propozycję
  die Bedingung   przyjąć warunek
  die Einladung   przyjąć zaproszenia
  die Entschuldigung   przyjąć przeprosiny
  (die) Hilfe   przyjąć pomoc
  Vernunft   opamiętać się
  den Vorschlag   przyjąć propozycję
  die Wette = wetten przyjąć zakład, założyć się
       
5. anrichten ein Blutbad   urządzić rzeź
  einen Schaden   wyrządzić szkodę
  das Unheil   narobić wiele złego
  die Verwüstung = verwüsten spowodować spustoszenie, spustoszyć
       
6. anstellen Beobachtungen = beobachten obserwować
  Berechnungen = berechnen obliczać, kalkulować
  Dummheiten   popełniać głupstwa
  Überlegungen = sich überlegen zastanawiać się
  Unfug   popełnić wybryk
  eine Untersuchung   wdrożyć śledztwo
  Vergleiche = vergleichen porównywać
  Versuche   robić doświadczenia
       
7. aufgeben die Arbeit   porzucić pracę
  die Hoffnung   stracić nadzieję
  den Plan   zrezygnować z planu
  das Spiel   poddać się
  den Widerstand   zaniechać oporu
       
8. ausführen eine Arbeit   wykonywać pracę
  einen Auftrag   wykonywać zlecenie
  einen Befehl   wykonać rozkaz
  einen Plan   realizować plan
  eine Reparatur = reparieren dokonywać naprawy, naprawić
       
9. bekommen Antwort = jdm wird auf etwas geantwortet otrzymać odpowiedź
  Anweisung = jdn wird auf etwas angewiesen dostać wskazówkę, polecenie
  Benachrichtigung = benachrichtigt werden zostać zawiadomionym
  den Auftrag = beauftragt werden dostać polecenie, zlecenie
  die Anregung = zu etwas angeregt werden zostać zachęconym
  die Erlaubnis = jdm wird etwas erlaubt otrzymać pozwolenie
  Hilfe = jdm wird geholfen  
  Nachricht = benachrichtigt werden otrzymać wiadomość
  Unterstützung = jmd wird unterstützt otrzymać wsparcie
       
10. begehen einen Betrug = betrügen popełnić oszustwo, oszukać
  eine Dummheit   popełnić głupstwo
  einen Fehler   popełnić błąd
  einen Mord = ermorden popełnić morderstwo
  einen Selbstmord   popełnić samobójstwo
  einen Verrat = verraten popełnić zdradę, zdradzić
       
11. bringen auf die Beine   postawić na nogi, pomóc
  auf den Gedanken   poddać komuś myśl
  auf den Markt   wprowadzić na rynek
  auf die Spur   naprowadzić na ślad
  ans Licht   ujawnić coś
  aus dem Konzept   zbić z tropu
  in Gefahr = gefährden narazić na niebezpieczeństwo
  in Ordnung = ordnen uporządkować
  in Verlegenheit   wprawić w zakłopotanie
  in Verwunderung = verwundern wprawić w zadziwienie
  ums Leben bringen = töten zabić, odebrać życie
  vor das Gericht   pozwać do sądu
  zum Abschluss   zakończyć
  zum Ausdruck = ausdrücken wyrazić coś
  zum Einsatz = einsetzen wdrożyć, wprowadzić, uruchomić
  zum Halten = anhalten zatrzymać
  zum Lachen   rozśmieszyć
  zum Schluss = schließen zakończyć
  zu Ende   zakończyć
  zur Aufführung = aufführen wystawić
  zur Auslieferung   wydać
  zur Sprache = besprechen omówić
  zum Verkauf = verkaufen doprowadzić do sprzedaży
  zur Vernunft   przywołać do rozumu
  Nachricht = benachrichtigen zawiadomić

 

 

12. durchsetzen seine Absicht   przeprowadzić swój zamiar
  seine Ansicht   wyrazić pogląd
  seine Meinung   przeforsować swoje zdanie
  seinen Willen   postawić na swoim
       
13. einlegen Beschwerde = sich beschweren wnieść skargę
  Protest = protestieren wnieść protest
  Berufung   wnieść odwołanie
  ein gutes Wort (für jdn)   ująć się (za kimś)
       
14. einstellen die Arbeit   przerwać pracę
  die Herstellung   zaprzestać produkcji
  die Produktion   zaprzestać produkcji
  das Rauchen   przestać palić
  die Untersuchung   wstrzymać śledztwo, badanie
       
15. erfahren Verbesserung = verbessert werden zostać ulepszonym
  Vereinfachung = vereinfacht werden zostać uproszczonym
  Vervollkommnung = vervollkommnet werden zostać udoskonalonym
       
16. ergreifen Besitz (von etwas)   objąć, wziąć w posiadanie
  die Flucht = fliehen rzucić się do ucieczki
  die Gelegenheit   korzystać z okazji
  die Macht   objąć władzę
  Maßnahmen   przedsięwziąć środki
  das Wort   zabrać głos
       
17. erzielen Ergebnisse   osiągać wyniki
  Gewinne   osiągnąć zyski
  den Preis   zdobyć nagrodę
  Rekorde   osiągać rekordy
       
18. fällen die Entscheidung = entscheiden wydać decyzję
  das Urteil = urteilen wydać wyrok, osądzić
       
19. finden Anerkennung   znaleźć uznanie
  Beachtung   pozyskać, zdobyć uwagę
  Beifall   spotkać się z uznaniem
  Berücksichtigung   zostać uwzględnionym
  Erklärung   zostać wyjaśnionym
  Gefallen (an etwas)   znaleźć upodobanie w czymś
  Geschmack (an etwas)   zasmakować w czymś
  die Unterstützung   spotkać się z poparciem
  die Verwendung   znaleźć zastosowanie
       
20. führen den Beweis = beweisen przeprowadzić dowód, udowodnić
  das Gespräch = sprechen prowadzić rozmowę
  hinters Licht   wywieść w pole, oszukać
  den Kampf = kämpfen prowadzić walkę
  zu Ende = beenden ukończyć
       
21. geben (erteilen) die Antwort = antworten dać odpowiedź
  die Antwort (erteilen) = beantworten udzielić odpowiedzi
  Anregung = anregen poddać myśl, zainspirować
  einen Auftrag = beauftragen polecić, zlecić
  den Befehl = befehlen wydać rozkaz
  die Einwilligung = einwilligen wyrazić zgodę
  die Erlaubnis (erteilen) = erlauben dać zgodę, udzielić zgody
  die Garantie = garantieren gwarantować
  einen Kuss = küssen pocałować kogoś
  die Nachricht = benachrichtigen zawiadomić
  sich Mühe = sich bemühen starać się, zadać sobie trud
  einen Rat (erteilen) = raten poradzić, udzielić rady
  Unterricht (erteilen) = unterrichten nauczać, udzielać lekcji
  das Versprechen = versprechen przyrzec coś, obiecać
  den Vorzug = bevorzugen, vorziehen preferować coś
  die Zusicherung = zusichern zapewnić, dać zapewnienie
       
22. gehen in Erfüllung = sich erfüllen/erfüllt werden spełnić się
  in Serienproduktion = seriell hergestellt werden być produkowanym seryjnie
  in Stücke   rozsypać się
  über die Begriffe   przechodzić pojęcie
  über die Möglichkeiten   przekraczać możliwości
  vor die Hunde   zejść na psy, podupaść
  zu Bett   iść do łóżka
  zu Ende   skończyć się
       
23. gewinnen den Eindruck   odnieść wrażenie
  die Überzeugung   nabrać przekonania
  einen Vorsprung   zyskać przewagę
  Geld   wygrać pieniądze
  Zeit   zyskać na czasie
       
24. halten eine Rede   wygłosić mowę, przemówienie
  das Versprechen   dotrzymać obietnicy
  das Wort   dotrzymać słowa
       
25. holen Atem   zaczerpnąć tchu
  sich eine Krankheit/Infektion   nabawić się choroby/infekcji
  sich den Tod   przyprawić się o śmierć
       
26. kommen in Bedrängnis   popaść w tarapaty
  in Frage   wchodzić w rachubę
  in Verdacht   być podejrzanym
  ins Stocken   zatrzymać się, przerwać
  ins Rutschen   wpaść w poślizg
  ums Leben   umrzeć, stracić życie
  zu Hilfe   przyjść na pomoc
  zu Wort   dojść do słowa
  zu Kräften   odzyskać siły
  zum Ausbruch   wybuchnąć
  zum Ausdruck   zaznaczyć się, wyrazić się
  zum Ende   skończyć
  zur Auslieferung   być wydawanym
  zur Anwendung   znaleźć zastosowanie
  zur Entscheidung   zdecydować się
  zur Ruhe   odzyskać spokój
  zur Sprache   dojść do głosu, zostać wyrażonym
  zur Überzeugung = sich überzeugen dojść do przekonania
  zur Verteilung   zostać podzielonym

 

 

 

27. leisten die Arbeit = arbeiten wykonywać pracę
  Bürgschaft = bürgen ręczyć za kogoś
  den Beitrag = beitragen wnieść wkład, przyczynić się
  Folge = folgen być komuś posłusznym
  Gesellschaft   dotrzymać towarzystwa
  Hilfe = helfen dopomóc komuś
  Ersatz = ersetzen dać komuś odszkodowanie
  Verzicht   zrezygnować
  Widerstand = widerstehen stawiać opór, przeciwstawiać się
       
28. machen den Anfang = anfangen rozpocząć
  die Andeutung = andeuten napomknąć, czynić aluzje
  Angabe = angeben podawać do wiadomości
  das Angebot = anbieten zaproponować, zaoferować
  den Eindruck = beeindrucken zrobić wrażenie
  (eine) Freude = erfreuen sprawić radość
  Mitteilung = mitteilen powiadomić, przekazać
  Spaß   sprawić radość, przyjemność
  Versprechungen = versprechen obiecywać
  den Vorwurf = vorwerfen czynić zarzut
  Wanderungen = wandern wędrować
       
29. nehmen Abschied (von jdm) = sich verabschieden pożegnać się
  Anteil (an etwas) = teilnehmen brać udział w czymś
  Bezug (auf etwas) = sich beziehen powoływać się na coś
  Einsicht (in etwas) = einsehen mieć wgląd, rozpatrzyć się
  Einfluss (auf etwas/jdn) = beeinflussen wpłynąć na coś/kogoś
  Einwilligung in + Akk. = einwilligen in + Akk. zgodzić się na
  Entwicklung = sich entwickeln rozwijać się
  in Anspruch = beanspruchen wymagać, żądać czegoś
  in Haft = inhaftieren aresztować
  in Kauf   pogodzić się z czymś
  in Schutz = beschützen bronić kogoś, ochraniać
  in Verwahrung = verwahren wziąć w przechowanie
  Rache (an jdn) = sich rächen zemścić się na kimś
  Stellung (zu etwas)   ustosunkować się do czegoś
  Verlauf = verlaufen przebiegać
  zur Kenntnis = eine Nachricht wahrnehmen przyjmować do wiadomości
       
30. setzen aufs Spiel   ryzykować
  auf die Straße   wyrzucić kogoś na bruk
  außer Betrieb   wycofać z obiegu
  in Brand = anbrennen zapalić coś, podpalić
  in Betrieb   uruchomić, puścić w ruch
  in Kenntnis von + Dat. = benachrichtigen powiadamiać
  in Verwunderung = verwundern wprawić w zadziwienie
  (sich) in Bewegung   wprawić w ruch, ruszyć
  sich zur Wehr gegen + Akk. = sich wehren gegen + Akk. bronić się przed
       
31. stehen in Blüte = blühen kwitnąć
  unter dem Einfluss = beeinflusst werden być pod wpływem
  unter Strafe = verboten und strafbar sein być zakazanym pod groźbą kary
       
32. stellen den Antrag (auf) = beantragen postawić wniosek
  Ansprüche = beanspruchen stawiać wymagania
  Forderungen = fordern stawiać żądania
  in Aussicht   obiecywać coś
  in Abrede   zaprzeczać czemuś
  in jds Belieben   pozostawić coś do czyjegoś uznania
  in Dienst   oddać do usługi
  in Frage   poddać w wątpliwość
  in Rechnung = berechnen obliczyć, policzyć w rachunku
  unter Anklage   postawić w stan oskarżenia
  unter Beweis = beweisen udowodnić
  unter Strafe = bestrafen zabraniać pod karą
  zur Debatte = etwas für "zu besprechen" erklären zgłosić do rozpatrzenia
  zur Diskussion   poddać pod dyskusję
  zur Verfügung   oddać do dyspozycji
       
33. treffen ein Abkommen (mit jdm)   zawrzeć układ z kimś
  die Entscheidung = sich entscheiden powziąć decyzję, zdecydować się
  Maßnahmen   przedsięwziąć środki
  die Vorsorge = vorsorgen czynić starania
  Vorbereitungen = vorbereiten czynić przygotowania
  die Vereinbarung = vereinbaren uzgodnić
  die Wahl = wählen dokonać wyboru
       
34. verursachen Kosten   pociągać za sobą (powodować) koszty
  den Schaden   spowodować szkodę
  den Unfall   spowodować wypadek
       
35. verüben die (böse) Tat   popełnić (zły) uczynek
  den Mord   popełnić morderstwo
  das Verbrechen   popełnić przestępstwo
       
36. wecken Erinnerungen   budzić wspomnienia
  Gefühle   budzić uczucia
  Interesse   budzić zainteresowania
  die Neugier   budzić ciekawość
  den Mut   budzić odwagę
       
37. zufügen Böses   wyrządzić zło
  Kummer   zmartwić kogoś
  Leid   sprawić komuś ból
  die Niederlage   zadać klęskę
  den Schaden   wyrządzić szkodę
  das Unrecht   wyrządzić krzywdę
       
38. sich zuziehen Gegner   narobić sobie wrogów
  Gegnerschaft   narazić się na wrogość
  eine Krankheit   nabawić się choroby
  Unannehmlichkeiten   narazić się na nieprzyjemności
  eine Verletzung   spowodować skaleczenie
  den Zorn   ściągnąć na siebie gniew

O autorach

Opublikowano: 20.08.2017

Bartosz Narożny
Redaktor naczelny


Artykuły w tej kategorii

Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej

Perfekt z "haben" czy "sein"

Tworzenie czasu Perfekt wymaga wyboru odpowiedniego czasownika posiłkowego: "haben" lub "sein". Użycie zależy od rodzaju czasownika i jego znaczenia. W tym artykule wyjaśniamy zasady stosowania "haben" i "sein" oraz podajemy przykłady, aby ułatwić naukę.

Czytaj więcej

Perfekt. Aufgabe 1.

Ćwiczenie pisemne polegające na uzupełnieniu brakujących czasowników w czasie Perfekt.

Czytaj więcej