Lexikalischer Kalender – 28.09.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

gute Laune haben – mieć dobry nastrój

DUDEN: Stimmung, augenblickliche Gemütsverfassung

 

 

Heute habe ich gute Laune, weil ich im Lotto eine kleine Summe gewonnen habe.
Dziś mam dobry nastrój, ponieważ wygrałem małą sumę na loterii.

 

 


O autorach

Opublikowano: 28.09.2018