Lexikalischer Kalender – 28.11.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

bekennen – przyznawać (zgadzać się)

DUDEN:  offen zugeben, aussprechen; eingestehen

 

 

Ja, ich bekenne, dass ich gegen das Verbot verstoßen habe, indem ich die Zone betreten habe.
Tak, przyznaję, że wkraczając do strefy, złamałem zakaz.

 

 


O autorach

Opublikowano: 28.11.2018