Konzessivsätze – Zdania okolicznikowe przyzwolenia

Zdania okolicznikowe przyzwolenia (Konzessivsätze) to takie zdania podrzędne, które podają okoliczności, które mogłyby przeszkodzić w wykonaniu czynności zawartej w zdaniu głównym. Odpowiadają one na pytanie trotz welcher Bedingung? (mimo czego?). Zdania okolicznikowe przyzwolenia mogą być wprowadzane przez spójniki, które wymagają różnego szyku wyrazowego w zdaniu, co może sprawić problemy uczącym się języka niemieckiego. Oto one:

  • obwohl (chociaż; mimo że) - po którym występuje szyk końcowy, tzn. odmieniona forma czasownika ląduje na końcu zdania;
  • obgleich i obschon (chociaż; mimo że) – po których również występuje szyk końcowy, są one używane rzadziej niż obwohl.

 

Zdanie okolicznikowe przyzwolenia, które jest zdaniem podrzędnym niekoniecznie musi następować po zdaniu głównym. Jeżeli chcemy zatem podkreślić okoliczności, które mogłyby być przeszkodą wykonania czynności zawartej w zdaniu głównym, możemy wówczas zacząć od zdania pobocznego. Porównajmy:

 

Eva geht nicht zum Arzt, obwohl sie sich schlecht fühlt.

Obwohl Eva sich schlecht fühlt, geht sie nicht zum Arzt.

 

Podobnie jak w przypadku zdań okolicznikowych przyczyny, które omawialiśmy poprzednim razem, również w zdaniach okolicznikowych przyzwolenia występują przysłówki spójnikowe. Są to trotzdem (mimo to) i dennoch (jednakże; mimo to), które nawiązują do zdania poprzedniego, w którym podana była okoliczność przeszkadzająca w wykonaniu czynności, która zawarta jest w zdaniu z tymi przysłówkami. Po przysłówku trotzdem występuje szyk przestawny, tzn. czasownik stawiamy zaraz po tym słówku, a osobę dopiero za czasownikiem, przysłówek dennoch natomiast stoi zazwyczaj na trzeciej pozycji w zdaniu, tzn. zaraz po odmienionej formie czasownika.

 

Przykłady:

 

 

  1. Karls Mutter lässt ihn zur Schule gehen, obwohl er krank ist. – Matka Karla każe iść mu do szkoły, mimo że jest chory.

  2. Das Obst lag im Kühlschrank, trotzdem ist es verdorben. – Owoce leżały w lodówce, mimo to zgniły.

  3. Alex hat sehr viel gelernt, er hat dennoch eine schlechte Note bekommen. – Alex bardzo dużo sie uczył, mimo to dostał złą ocenę.

 

 

Ćwiczenia

 

Markiere die richtige Lösung!
Zaznacz poprawne rozwiązanie!

1. Die Schüler sind bei der Prüfung durchgefallen, ________________ die Aufgaben leicht waren.

obwohl

trotzdem

dennoch

 

2. Ich war warm angezogen, ________________ habe ich mich erkältet.

obgleich

trotzdem

obwohl

 

3. ________________ es schon spät ist, sind die Kinder nicht müde und wollen nicht schlafen gehen.

Trotzdem

Dennoch

Obwohl

 

4. Frau Jüngst hat sich sehr um ihre Pflanzen gekümmert, ________________ sind sie eingegangen. (eingehen – obumrzeć, zmarnieć)

obgleich

trotzdem

obwohl

 

5. Mein Vater hat mir verboten, mit meinen Freunden auszugehen, ich werde es ________________ tun.

obwohl

dennoch

obgleich

 

6. ________________ der Film sehr lang war, hat er mir gut gefallen.

Obwohl

Trotzdem

dennoch

 

7. Thomas sollte sich für die Prüfung vorbereiten, ________________ hat er am Computer gespielt.

obgleich

trotzdem

obwohl

 

8. Anna hat Olaf geheiratet, ________________ er arm und hässlich ist.

obwohl

dennoch

trotzdem

 

9. Frau Stolze hält Diät, ________________  hat sie sich Pommes frites mit Mayonnaise bestellt.

obwohl

obgleich

trotzdem

 

10. Helga hat 100 Euro gestohlen, sie wurde ________________  nicht vor Gericht gestellt. (jdn vor Gericht stellen – pozwać kogoś do sądu)

dennoch

obwohl

obschon

 

 


O autorach

Opublikowano: 18.02.2016
Artykuły w tej kategorii

Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej

Perfekt z "haben" czy "sein"

Tworzenie czasu Perfekt wymaga wyboru odpowiedniego czasownika posiłkowego: "haben" lub "sein". Użycie zależy od rodzaju czasownika i jego znaczenia. W tym artykule wyjaśniamy zasady stosowania "haben" i "sein" oraz podajemy przykłady, aby ułatwić naukę.

Czytaj więcej

Perfekt. Aufgabe 1.

Ćwiczenie pisemne polegające na uzupełnieniu brakujących czasowników w czasie Perfekt.

Czytaj więcej