Lexikalischer Kalender – 27.01.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

jemandem Bescheid geben – poinformować kogoś

DUDEN: jemanden benachrichtigen, von etwas unterrichten

 

 

Der Chef hat unserem neuen Kollegen Bescheid gegeben, was die Regeln im Büro sind.
Szef poinformował naszego nowego kolegę, jakie zasady są w biurze.

 

 


O autorach

Opublikowano: 26.01.2018