alle Brücken hinter sich abbrechen


alle Brücken hinter sich abbrechen

  • sich endgültig lösen, jeden Kontakt abbrechen
  • spalić wszystkie mosty za sobą

 

 

Um sein Leben zu schützen, hat Peter alle Brücken hinter sich abgebrochen und ist in eine andere Stadt gezogen. Er hat nie wieder Kontakt mit seinen ehemaligen Freunden aufgenommen.
Aby chronić swoje życie, Peter spalił za sobą wszystkie mosty i przeprowadził się do innego miasta. Nigdy więcej nie kontaktował się ze swoimi byłymi przyjaciółmi.

 


O autorach

Opublikowano: 22.12.2015