Lexikalischer Kalender – 03.03.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

auf|treten – występować

DUDEN: plötzlich da sein, vorkommen, auftauchen

 

 

Den Text habe ich auf meinem Computer verfasst. Leider ist ein Fehler im Programm aufgetreten und meine schwere Arbeit wurde nicht gespeichert.
Tekst napisałem na komputerze. Niestety w programie wystąpił błąd i moja ciężka praca nie została zapisana.

 

 


O autorach

Opublikowano: 03.03.2018