Lexikalischer Kalender – 04.09.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

außer Zweifel stehen – nie podlegać wątpliwości

DUDEN: ganz sicher feststehen, nicht bezweifelt werden können

 

 

Es steht außer Zweifel, dass für diese Misere die Verwaltung verantwortlich ist.
Nie podlega wątpliwości, że za ten nędzny stan odpowiedzialny jest zarząd.

 

 


O autorach

Opublikowano: 04.09.2018