Lexikalischer Kalender – 17.09.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

eine Position vertreten – prezentować, bronić stanowisko

DUDEN: etwas besonders als Überzeugung, als Standpunkt o. Ä. haben und dafür einstehen; sich zu etwas bekennen und es verteidigen

 

 

Die Diskussion hat sich als sehr lebhaft erwiesen, weil die beiden Seiten ihre Positionen mit starken Argumenten vertreten haben.
Dyskusja okazała się bardzo ożywiona, ponieważ obie strony broniły swoich stanowisk mocnymi argumentami.

 

 


O autorach

Opublikowano: 17.09.2018
Artykuły w tej kategorii

Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej

Perfekt z "haben" czy "sein"

Tworzenie czasu Perfekt wymaga wyboru odpowiedniego czasownika posiłkowego: "haben" lub "sein". Użycie zależy od rodzaju czasownika i jego znaczenia. W tym artykule wyjaśniamy zasady stosowania "haben" i "sein" oraz podajemy przykłady, aby ułatwić naukę.

Czytaj więcej

Perfekt. Aufgabe 1.

Ćwiczenie pisemne polegające na uzupełnieniu brakujących czasowników w czasie Perfekt.

Czytaj więcej