Lexikalischer Kalender – 28.10.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

das Lippenbekenntnis, -se – słowa bez pokrycia

DUDEN: jemandes Bekenntnis zu etwas, das sich nur in Worten, nicht aber in Taten äußert

 

 

Du, mein lieber Freund, versprichst wieder viel und das ist wie immer nur ein Lippenbekenntnis.
Ty, mój drogi przyjacielu, obiecujesz znowu wiele, a to jak zawsze są tylko słowa bez pokrycia.

 

 


O autorach

Opublikowano: 28.10.2018