Lexikalischer Kalender – 31.10.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

Bedenken beseitigen – rozwiewać wątpliwości

DUDEN: -

 

 

Er hat meine Bedenken beseitigt, als er von seiner Kündigung berichtet hat.
Rozwiał moje wątpliwości, gdy poinformował o swojej rezygnacji z pracy.

 

 


O autorach

Opublikowano: 31.10.2018