Lexikalischer Kalender – 01.11.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

eine Prüfung ablegen – składać egzamin (podchodzić do egzaminu)

DUDEN:  eine Prüfung machen-

 

 

Die Prüfung habe ich zwar abgelegt, aber ich bin nicht so naiv zu hoffen, dass ich sie bestehe.
Podszedłem wprawdzie do tego egzaminu, ale nie jestem tak naiwny, żeby liczyć, że go zdam.

 

 


O autorach

Opublikowano: 01.11.2018
Artykuły w tej kategorii

Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej

Perfekt z "haben" czy "sein"

Tworzenie czasu Perfekt wymaga wyboru odpowiedniego czasownika posiłkowego: "haben" lub "sein". Użycie zależy od rodzaju czasownika i jego znaczenia. W tym artykule wyjaśniamy zasady stosowania "haben" i "sein" oraz podajemy przykłady, aby ułatwić naukę.

Czytaj więcej

Perfekt. Aufgabe 1.

Ćwiczenie pisemne polegające na uzupełnieniu brakujących czasowników w czasie Perfekt.

Czytaj więcej