Lexikalischer Kalender – 01.11.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

eine Prüfung ablegen – składać egzamin (podchodzić do egzaminu)

DUDEN:  eine Prüfung machen-

 

 

Die Prüfung habe ich zwar abgelegt, aber ich bin nicht so naiv zu hoffen, dass ich sie bestehe.
Podszedłem wprawdzie do tego egzaminu, ale nie jestem tak naiwny, żeby liczyć, że go zdam.

 

 


O autorach

Opublikowano: 01.11.2018